• CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
 • CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đối Tác Khách Hàng

 • MTS Fibromat (M) Sdn Bhd
 • MTS Fibromat (M) Sdn Bhd

  Địa chỉ: No. 573 & 574,
  Jalan Samudra Utara 1,
  Taman Samudra, 68100 Batu Caves,
  Selangor Darul Ehsan.Malaysia.

  Tel : 03-6189 9999 / 03-6188 4300
  Fax : 03-6189 7559 / 03-6187 9775
  Email : enquiry@fibromat.com.my

 • CIRTEX CIVIL LTD
 • CIRTEX CIVIL LTD

  Địa chỉ: 16 Queen Street, Kopu, Thames 3578, New Zealand
  PO Box 470, Thames 3540, New Zealand

  P: 64 7 868 9909
  F: 64 7 868 3435
  E: info@cirtex.co.nz

 • PT GEOTECHNICAL INDONESIA
 • PT GEOTECHNICAL INDONESIA

  Địa chỉ: Menara MTH, Mezzanine Floor, Suite 01 Jl, MT. Haryono Kav. 23 Jakarta - Selatan12820
  Điện thoại:  62 21 837 82609
  Fax: 62 21 837 82606
  Website: www.ptgsi.com

 • PERMATHENE LTD
 • PERMATHENE LTD

  Địa chỉ: 404 Rosebank Rd, Avondale PO Box 71015, Auckland 1348, New Zealand
  Điện thoại: 09 968 8888
  Fax: 09 968 8890
  Website: www.permathene.com

 • SOUTHERN GEOSYNTHETICS SUPPLIES PTY LTD
 • SOUTHERN GEOSYNTHETICS SUPPLIES PTY LTD

  Điện thoại: 1300 069 394
  Fax: 03 9439 6700
  Email: wayne@geosynthetics.com.au

  Email: 0419 478 238
  Website: www.geosynthetics.com.au

 • POLYFABRICS AUTRALASIA
 • POLYFABRICS AUTRALASIA

  Địa chỉ: 200 Kingsgrove Road, Kingsgrove NSW, 2208, Australia
  Điện thoại: 61 (0)2 9577 1800
  Fax: 61 (0) 2 9577 1899
  Website: www.polyfabrics.com.au

Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam