• CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
 • CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đại Hội Cổ Đông

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021 và Biên bản kiểm phiếu

 • Thứ năm, 10:17 Ngày 23/09/2021
 • /datafiles/files/revisedBBKP3.pdf

  ( Edited Sept 23 at 1:38pm)

  ( Edited Sept 27 at 11:27am)

  ( Edited Sept 28 at 10:16am)

  Bài viết liên quan

  Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam