• CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
 • CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thông Báo

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm2020

 • Thứ sáu, 09:45 Ngày 04/06/2021
 • THÔNG BÁO

  V/v: TẠM ỨNG CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

   

  Căn cứ Nghị quyết số 04/NQQ-HĐQT ngày 31/05/2021 của HĐQT của Công ty CP Dệt công nghiệp về việc do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện các chỉ thị của Chính phủ về phòng chống dịch; HĐQT công ty đã quyết định hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 theo luật định và tạm ứng chi trả cổ tức năm 2020 cho đổ đông mức lãi suất 21 theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020;

  Công ty thực hiện Kế hoạch tạm ứng chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông như sau

  Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

  Thời gian: từ ngày 10/06 - 30/06/2021

  1.  Đối với cổ đông đang là CBCN đang làm việc công ty thanh toán qua tài khoản tiền lương
  2. Cổ đông đã đăng ký số điện thoại, tài khoản thanh toán cổ tức năm2019 đề nghị xác nhận lại tài khoản gửi qua số điện thoại đã đăng ký đến 0904285253
  3. Cổ đông khác gửi đăng ký tài khoản thanh toán bằng văn bản đến công ty ( mẫu kèm theo) Click tại đây
  4. Cổ đông không có tài khoản hoặc không đăng ký tài khoản, công ty sẽ thông báo thanh toán trực tiếp tiền mặt khi điều kiện đảm bảo an toàn, thích hợp.

  Trân trọng!

   

  TỔNG GIÁM ĐỐC

   

  Phạm Hòa Bình

  (Đã ký)

  Bài viết liên quan

  Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam