• CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
 • CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

  • THÔNG BÁO TẠM ỨNG TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

   Thứ hai, 15:19 Ngày 15/04/2024

   Kính gửi quý cổ đông Công ty Cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội Để kịp thời đảm bảo quyền lợi của các cổ đông; Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông trong thời gian từ 25/04/2024 đén 25/05/2024; cổ tức 21/ năm ( Công ty thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 5) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023. Chi tiết thông tin trong file đính kèm. /datafiles/files/TBtamungtracotuc2023.pdf Trân trọng.

  • Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHCĐ 2023

   Thứ ba, 15:20 Ngày 03/10/2023

   Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội xin kính gửi tới quý cổ đông Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023 đã quyết nghị phê chuẩn thông qua các nội dung cơ bản: 1: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023  2: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2022 3: Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 4: Báo cáo của Ban kiểm soát 2022 Thông tin chi tiết về nội dung 2 văn bản này, kính mời quý cổ đông xem tại đây: Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:  /datafiles/files/Bienbankiemphieu.pdf Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023: /datafiles/files/NghiquyetDHCD.pdf

  • Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ năm 2023

   Thứ sáu, 14:40 Ngày 25/08/2023

   Kính gửi các cổ đông Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội dự thảo nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2023 và Phiếu lấy ý kiến bằng Văn bản. Xem tại đây: /datafiles/files/duthaonghiquyetC491hcC491.pdf Kính đề nghị quý cổ đông gửi lại cho công ty Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản trước 17h ngày 15/09/2023. Gửi theo đường bưu điện về Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội - Phòng tổ chức hành chính - Số 93 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Gửi bản scan, chụp về Zalo số điện thoại 0904285253 hoặc 0914818958.  

  • Báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2023

   Thứ sáu, 13:51 Ngày 11/08/2023

   Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp kính gửi Các cổ đông: 1. Báo cáo đại hội Cổ đông năm 2023: Đánh giá thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022 và Mục tiêu hoạt động SXKD năm 2023. 2. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 3. Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2022 4. Báo cáo của ban kiểm soát trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 5. Tờ trình xi ý kiến cổ đông về việc Tổ chức ĐHCĐ năm 2023 hay Lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản Chi tiết nội dung các văn bản nếu trên kính mời quý cổ đông click vào đây: /datafiles/files/BaocaoDHCD2023.pdf

  • Thông báo chi trả cổ tức năm 2022

   Thứ sáu, 14:58 Ngày 12/05/2023

   THÔNG BÁO TẠM ỨNG TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội  - Căn cứ nghị quyết DDHCDD2022 công ty số 27/NQ-ĐHCĐ ngày 12/05/2022 - Căn cứ biên bản họp HĐQT công ty ngày 10 tháng 05 năm 2023. Để kịp thời đảm bảo quyền lợi của các cổ đông; Công ty Cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội thực hiện  tạm ứng chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông từ 25/05/2023 đến 31/05/2023; cổ tức 21/ năm ( Công ty khấu trừ thuế TNCN 5) theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022. Quý cổ đông có thay đổi thông tin cá nhận liên quan nhận cổ tức; kính nghề nghị thông báo lại cho Công ty , muộn nhất hết 17h ngày 23/05/2023 qua Zalo: 0904.285.253 hoặc email: vannb@haicatex.com.vn Thông báo được Chủ tịch HĐQT/ TGĐ đã ký xem tại đây: /datafiles/files/TBtracotuc.pdf

  • Thông báo chi trả cổ tức năm 2021

   Thứ tư, 15:34 Ngày 18/05/2022

   Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 cho Quý cổ đông công ty cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội. Chi tiết như file đính kèm: /datafiles/files/thongbaotracotuc.pdf

  • Báo cáo ĐHCĐ năm 2022

   Thứ hai, 10:34 Ngày 18/04/2022

   Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội tài liệu ĐHCĐ năm 2022 /datafiles/files/DHCD2022t.pdf 1. Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ( V/v : thông qua các nội dung báo cáo ĐHCĐ năm 2022) -  Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ( đề nghị quý cổ đông gửi lại công ty) 2. Báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2022 3. Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2021 4. Tờ trình ( V/v : thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021) 5. Báo cáo của Ban kiểm soát ( trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022) 6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022 Công ty Cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội 7. Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ:  /datafiles/files/UQ.pdf  

  • Thông tin Đại hội cổ đông năm 2021

   Thứ hai, 09:51 Ngày 30/08/2021

   /datafiles/files/TAILIEUDHCD.pdf 1. Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản 2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 3. Báo cáo ĐHCĐ thường niên 2021 và nhiệm kỳ 2016 - 2020 4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2020 5. Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức 2020 6.1 Kế hoạch phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động ( ESOP) 6.2 Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ 7. Báo cáo của Ban kiểm soát 8.Tờ trình và Nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ của Công ty theo luật DN 2020 9. Tờ trình Giới thiệu Nhân sự HĐQT và BKS nhiệm ky (2021-2021) 10. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2021 11. Mẫu Giấy ủy quyền  

 • Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam